บทความล่าสุด
บทความยอดนิยม
บทความล่าสุด

ขออถัยค่ะข้อมูลอยู่ระหว่างการปรับปรุง - Sorry this content is being updated

โดย: นพ.สมนึก อมรสิริพาณิชย์
ขออถัยค่ะข้อมูลอยู่ระหว่างการปรับปรุง - Sorry this content is being updated

ความจริงกับความเชื่อ
การโฆษณากับการให้ความรู้แตกต่างกั
 
COMMENTS
เรียน คุณหมอ ดิฉันเป็นอีกคนหนึ่ง ที่ทำ ulthera กับคุณหมอ และเห็นผลดีในระยะ 5 เดือนแรก หลังจากนั้นก็กลับเป็นเหมือนเดิม คุณหมอแนะนำอย่างไรคะ โดย อ้อยทิพย์ เมื่อ 2011-06-08 10:21:48

ข้อมูลตรงกันครับ ตอนนี้ก็เลยแนะนำให้ทำทุก6เดือนครับ โดย สมนึก เมื่อ 2011-08-12 09:05:54

Comment ปิดอยู่ค่ะ หากต้องการแสดงความคิดเห็นกรุณา Post ได้ที่ Netanart Facebook Page? Netanart Facebook Page

Medical Tools
การรักษา / Treatment
Articles

Contact Us
ตารางแพทย์
Products

Multimedia
เพจที่น่าสน น่าติดตาม
Copyright © Netanart.com