บทความล่าสุด
บทความยอดนิยม
บทความล่าสุด

ขออถัยค่ะข้อมูลอยู่ระหว่างการปรับปรุง - Sorry this content is being updated

โดย: นพ.สมนึก อมรสิริพาณิชย์
ขออถัยค่ะข้อมูลอยู่ระหว่างการปรับปรุง - Sorry this content is being updated

ผู้ป่วยกับผู้บริโภค
ผู้บริโภคกับผู้ป่วย แตกต่างกันอย่า
ความจริงกับความเชื่อ
การโฆษณากับการให้ความรู้แตกต่างกั
 
COMMENTS
เห็นด้วยกับอาจารย์ค่ะ ดีใจที่อ่านพบบทความนี้ ทำงานด้านนี้มาประมาณ 5 ปี เข้าใจสิ่งที่อาจารย์อธิบาย หลายครั้งรู้สึกท้อ เพราะโฆษณาที่เกินจริง ทำให้ความคาดหวังของประชาชนก็เกินจริง การทำเลเซอร์ให้ได้ผลดีทุกครั้งไม่ใช้ง่ายๆเพราะมีความคาดหวังของเรา(คนทำ) บวกความคาดหวังของคนไข้(อยากหาย) จึงต้องมีการพัฒนาตัวเองทุกวัน แต่สรุปว่าทุกอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริง และจรรยาบรรณ ถึงจะพอดี ขอบคุณค่ะ โดย อรวิมล เมื่อ 2011-01-23 17:33:17

Comment ปิดอยู่ค่ะ หากต้องการแสดงความคิดเห็นกรุณา Post ได้ที่ Netanart Facebook Page? Netanart Facebook Page

Medical Tools
การรักษา / Treatment
Articles

Contact Us
ตารางแพทย์
Products

Multimedia
เพจที่น่าสน น่าติดตาม
Copyright © Netanart.com