บทความล่าสุด
บทความยอดนิยม
บทความล่าสุด

SVJ มีความหมายอย่างไร

โดย: นพ.สมนึก อมรสิริพาณิชย์

การตั้งชื่อคลินิกมีความสำคัญมาก โดยส่วนใหญ่แล้วมักตั้งตามชื่อแพทย์ ชื่อสถานที่ตั้ง มีคนไข้มาถามหมอว่าแล้ว SVJ ตั้งมากจากอะไร??

SVJ มีความหมายว่า SmoothBeam Vbeam Join เนื่องจากSVJมีพื้นฐานการรักษาสิวโดยการใช้แสงเลเซอร์ 2 ชนิดนี้มาเป็นเวลานาน SVJ พบว่าการรักษาสิวด้วยเลเซอร์เพียงชนิดเดียว ไม่สามารถขจัดปัญหาสิวไปได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นจึงต้องมีการผสมผสานการรักษาสิวด้วยแสงถึง2 ชนิดเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้ง SVJ ได้พัฒนาเทคนิคการรักษาโรคผิวหนังต่างๆด้วยเลเซอร ์2 ชนิดนี้ โดยได้รับความสนใจจาก Dr. Dillip( R&D Candela company) และ Dr. Kathleen Mcmillan ( Vice President Candela Corp.) มาเยี่ยมชมและร่วมพัฒนางานวิจัยร่วมกัน สิ่งเหล่านี้ยืนยันในการพัฒนางานที่ดีที่สุดเพื่อคนไข้ SVJ

ไร้สิว ไร้รอยแผลเป็น และปลอดภัย ต้องที่ SVJ LASER CENTER สยามสแควร์

 
COMMENTS
Comment ปิดอยู่ค่ะ หากต้องการแสดงความคิดเห็นกรุณา Post ได้ที่ Netanart Facebook Page? Netanart Facebook Page


Medical Tools
การรักษา / Treatment
Articles

Contact Us
ตารางแพทย์
Products

Multimedia
เพจที่น่าสน น่าติดตาม
Copyright © Netanart.com