บทความล่าสุด
บทความยอดนิยม
บทความล่าสุด

Psoriasis lesion images by Reflectant Confocal Microscopy

โดย: Somnuk Amornsiripanitch, M.D.

หากเราดูภาพ Histopathology ของ Psoriasis สิ่งที่เราเน้นย้ำและให้ความสำคัญ เสมอก็คือ:
 Papillomatosis with ectatic blood vessels, Munro Microabscess, Parakeratosis etc.
สิ่งเหล่านี้สามารถเห็นได้ด้วยกล้อง microscopy หรือไม่ และถ้าเห็นจะเป็นภาพอย่างไร และความได้เปรียบของเทคโนโลยีจะทำให้เราเข้าใจอะไรๆดีขึ้นและนำไปสู่การรักษาที่ดีกว่าหรือไม่

1. ภาพ Munro microabscess จะเห็นเป็นภาพเช่นนี้
2. ภาพ Papillomatosis จะเห็นเป็นเช่นนี้ โดยแทบจะไม่เห็นชั้น granular layers และขอบของ Dermal papilla ก็แทบจะไม่มี melanocytes ให้เห็น
3. นานๆจะเห็น  melanocytes สักตัวหนึ่ง อยู่ที่ยอดของ Dermal pappilla บางตำแหน่ง ซึ่งพอจะอธิบายได้ว่าทำไม เมื่อรอย psoriasis หายจึงไม่มีPIH
4. Ectatic Blood vesssels มีทั่วทุก dermal papilla ทำให้เห็นความสำคัญของโครงสร้างของเส้นเลือดที่เปลี่ยนไปแทบจะคิดว่าโรคนี้เป็น Abnormal growth of blood vessels in dermal papilla จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าการใช้ Pulse Dye laser สำหรับรอยโรค Psoriasis จึงทำให้โรคนี้หายได้ดีกว่าการรักษด้วยวิธีอื่น
ในครั้งต่อไปจะเขียนประโยชน์ของ Reflectang Confocal Microscopy ในโรคอื่นๆอีก เช่น Scleroderma มาให้เรียนรู้กัน

 

 
COMMENTS
You're a real deep tihnekr. Thanks for sharing. โดย Taniy เมื่อ 2012-10-22 11:24:10

Comment ปิดอยู่ค่ะ หากต้องการแสดงความคิดเห็นกรุณา Post ได้ที่ Netanart Facebook Page? Netanart Facebook Page

Medical Tools
การรักษา / Treatment
Articles

Contact Us
ตารางแพทย์
Products

Multimedia
เพจที่น่าสน น่าติดตาม
Copyright © Netanart.com