Call Center 086 883 0777
Email: contact@netanart.com

 

<< บทความทั้งหมด

สวัสดีปีใหม่ 2556 ประชาชนจะแก้ไขปัญหาความเสียหายจากการบริโภคความงามที่ไหนดี

      แพทย์ผิวหนังมีบทบาทหน้าที่ ต้องดูแลผู้ป่วยที่ต้องการการแก้ปัญหาผิวหนังในหลายประเด็นมานานและสะสมจนน่าจะมีการมาสรุปให้เห็นประเด็นเพื่อแก้ไขปัญหาผิวหนังร่วมสมัยที่มีอยู่
      1. แพทย์ผิวหนังต้องดูแลเรื่อง โรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อโรคตั้งแต่ยุคการทำเกษตรกรรมเช่นเชื้อรา พยาธิ ฯลฯ
      2. แพทย์ผิวหนังต้องดูแลเรื่อง โรคผิวหนังที่เกิดจากสารเคมีที่นำมาผลิตในการอุตสาหกรรม เช่น การแก้เรื่องแพ้ฝุ่นปูน แพ้หนังหรือ นิคเกล
      3. แพทย์ผิวหนังต้องดูแลเรื่องโรคผิวหนังที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ เอดส์ ซิฟิลิส เป็นต้น
      4. แพทย์ผิวหนังในปัจจุบันยังต้องรักษาปัญหาผิวหนังที่เกิดจากการดูแลความงามที่เกิดผลข้างเคียง เช่น การเป็นสิว แผลเป็นจากสิวและการติดสเตียรอยด์
      5. และยังต้องดูแลผลข้างเคียง ทั้งในเชิงป้องกัน ให้ความรู้และแก้ไขการบริโภคความงามที่เกิดจากเครื่องมือ และสารที่ฉีดเข้าไปในร่างกายโดยเฉพาะ เช่น การแก้ไข การฉีด Botox การทำ Fraxel หรือ การที่ทำแล้วไม่ได้ผล เช่น การทำ Thermage Ulthera เป็นต้น


      ประเด็นที่ต้องการสื่อสาร คือ เราจะช่วยดูแลเรื่องในข้อที่ 5 อย่างไร
      1. เผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้อง ทั้งนี้ก็จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมผู้ที่จะให้ความรู้แก่ประชาชน การเพิ่มช่องทางที่ให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านทางคลินิกต่างๆในเรื่องนี้ดู เหมือนหน่วยงานของรัฐ จะเดินผิดทาง เช่น ไม่ให้ความสนใจในการฝึกอบรมแพทย์ให้ถูกต้อง และยังห้ามไม่ให้ทราบแหล่งที่สามารถไปหาความรู้ได้ เพราะ ไปเกรงว่าผู้ที่ให้ความรู้ทั้งหมดเป็นคนเลว หวังประโยชน์ในทางการค้าเพื่อให้เกิดการรักษาเท่านั้น จึงห้ามการติดป้ายแจ้งแม้แต่ที่หน้าคลินิกว่า มีความรู้เรื่องใด โดย ไม่ได้ ตระหนักว่ามีแพทย์อีกมากมาย ต้องการแจ้งให้ทราบว่ามาขอคำปรึกษาได้ จะได้ความรู้ที่ถูกต้อง และหากมีปัญหาแล้วก็จะได้รับการแก้ไขได้โดยตรง หากไม่จำเป็นก็จะไม่ทำการรักษาให้เลย เช่น การติดป้าย คำว่า Botox ไม่ได้หมายเพียงว่าอยากให้คนไข้มาฉีด แต่ให้มาปรึกษาได้ อาจจะไม่ควรฉีดเลยเป็นต้น


      2. ส่งเสริมให้มีช่องทางที่แพทย์ที่ดีจะได้ให้คำปรึกษาก่อนเกิดปัญหา คือให้คำแนะนำที่ถูกต้อง การแจ้งให้ทราบว่าคลินิกต่างๆให้บริการอะไรบ้างที่มีชื่อเฉพาะ เช่น Thermage Ulthera Botox จึงจำเป็น หากบังคับไม่ให้แจ้งให้ประชาชนทราบเพราะถือว่าเป็นการโฆษณาไปทั้งหมด คนไข้ก็จะไม่มีช่องทางใดๆ จะทราบได้ว่า แพทย์ท่านใดบ้างจะให้ความรู้ได้ โดยเฉพาะแพทย์ใกล้บ้าน และแพทย์ที่คนไข้รู้จักมักจี้และให้ความเคารพกันอยู่


      3. ช่วยแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้โดยตรง เมื่อคนไข้เกิดผลข้างเคียงจากการเสริมความงาม เช่นจากการทำ Fraxelหากรัฐจะอำนวยความสะดวก โดยตรงว่า มีแพทย์ท่านใดในเขตใดบ้างที่รักษาความงามและไม่เคยเกิดปัญหาฟ้องร้องหรือร้องเรียนเลย ที่ประชาชนสามารถไปขอคำปรึกษาได้ เพื่อจะได้รับการแก้ไขได้ทันท่วงที เพราะปัญหาเหล่านี้หากปล่อยทิ้งเกินเวลาที่แก้ไขได้ จะกลับแก้ไขไม่ได้ หรือ หากรัฐ จะจัดการประเมินความเป็นเลิศของคลินิกให้การบริการด้านความงามว่า คลินิกหรือแพทย์ท่านใด โดดเด่นเป็นที่น่าเชื่อถือได้ ก็จะช่วยประชาชนได้ดีกว่านโยบายในปัจจุบันที่มีแต่ห้ามการโฆษณา และไม่ทำอะไรเลยกับปัญหาที่เกิดขึ้น ยิ่งห้ามก็จะทำให้แพทย์ที่ดีหมดกำลังใจทำงานเพราะ จะทำอะไรก็กลัวจะผิดระเบียบของทางราชการไปหมด  ส่วน ที่ทำมาหากินเขาก็โฆษณาต่อไป ไม่ได้แก้ปัญหาให้ประชาชนแต่อย่างใด จะปรับเท่าไรก็เป็นเพียงต้นทุนในการทำมาค้าขาย


      บทความนี้ถือเสียว่า เรามาช่วยกันให้แพทย์มีหน้าที่กับปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทำงานและมีศักดิ์ศรี และป้องกันแพทย์พานิชไม่ให้ทำร้ายประชาชนได้ดีขึ้น ก็แล้วกันนะครับ อย่าไปถือว่า เป็นการไม่เคารพเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ นโยบายของรัฐเลย หากใครคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์ช่วยกันคนละไม้คนละมือ สงสารประชาชนเถอะครับ ผมเป็นผู้แก้ไขปัญหาโดยตรงมีความคิดแบบนี้เสนอให้พิจารณาครับ

 

<< บทความทั้งหมด

ดุลแห่งชีวิตเพื่อผิวพรรณและเส้นผม
ผม มงกุฎแห่งความสง่างาม
คุยกับ นพ สมนึก อมรสิริพาณิชย์ เรื่อง ฝีใต้รักแร้
คุยกับ นพ.สมนึก อมรสิริพาณิชย์ เรื่อง เหงื่อชุมมือ และ รักแร้
คุยกับ นพ.สมนึก อมรสิริพาณิชย์ เรื่อง ทำไมสิวถึงเกิดซ้ำที่เดิม
คุยกับ นพ.สมนึก อมรสิริพาณิชย์ เรื่อง หูดบนหนังศรีษะ
3 คุยกับ นพ.สมนึก อมรสิริพาณิชย์ เรื่องเล็บพังรักษาได้
คุยกับ นพ.สมนึก อมรสิริพาณิชย์ เรื่องฉีดวันซีน Covid-19 ให้ปลอดภัย
  บริการ
ผลิตภัณฑ์
ตารางแพทย์
ความรู้/บทความทางการแพทย
ติดต่อนีตนาท
© 2019 Netanart Clinic