Call Center 086 883 0777
Email: contact@netanart.com

 

<< บทความทั้งหมด

การกำจัดขยะทางการแพทย์ด้านความงาม

บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อทำความเข้าใจกันในหมู่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้สำหรับดูแลความสวยงามในคลินิกสมัยใหม่

ขยะที่ว่ามีอะไรบ้าง

- เข็มฉีดยาที่ใช้แล้ว
- ขวดบรรจุ Botox ที่ใช้หมดแล้ว
- Dermaroller ที่ใช้ครบจำนวนครั้งแล้ว
- เข็มบรรจุ Restylane สำเร็จรูปที่ใช้เสร็จแล้ว

สิ่งของเหล่านี้หากไม่ได้พิจารณาให้ถี่ถ้วน เราสามารถทิ้งหรือให้คนไข้เอากลับบ้านได้โดยไม่ต้องคิดอะไรหรือ อีกนัยหนึ่งสามารถทิ้งลงถังขยะเรื่อยเปื่อยก็ได้ แต่หากเราในฐานะปัญญาชนจะคิดสักนิดหนึ่งว่า สิ่งที่กล่าวข้างต้นสามารถนำไปใช้ในทางที่ผิดได้และสามารถก่อให้เกิดโทษได้โดยที่เราไม่รู้ตัว ก็จะทำให้เราระมัดระวังและมีมาตรการในการจัดเก็บขยะเหล่านี้ในวิถีทางที่ดีกว่าเดิม เช่น

เข็มฉีดยาสามารถถูกกระจายและนำไปใช้ในการฉีดยาเสพติด ให้โทษ

ขวดบรรจุ Botox อาจจะถูกนำไปใส่สารที่ม่มราบว่าเป็นสารอะไรแล้วถูกกล่าวอ้างว่าเป็นขวด Botox ที่สามารถขายได้ขวดละเป็นหมื่นบาท

Dermaroller อาจถูกนำไปแช่น้ำยาแล้วขายต่อ หรือ นำไปทำการรักษาโดยผู้ที่ไม่มีความระมัดระวังเรื่องการติดเชื้อสามารถเป็นแหล่งกระจายเชื้อโรค และการทำให้เกิดแผลเป็น

เข็มบรรจุ Restylane ก็อาจถูกไปบรรจุสารเจลใสที่สามารถถูกนำไปขายและถูกนำไปใช้ทำให้เกิดผลเสียต่างๆตามมา เช่น เกิด ปฏิกิริยาภูมิแพ้ เกิดการติดเชื้อได้

ดังนั้น แนวทางการเก็บรักษาขยะเหล่านี้จึงจำเป็นต้องมีมาตรการที่เข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลมีพึงประสงค์ต่อสังคม

แนวทางมีดังนี้

  1. ไม่ให้เข็มฉีดยา หรือ ขวด Botox, Dermaroller และ หลอดยาฉีด Restylane กับคนไข้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
  2. ทำลายสิ่งของเหล่านี้ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อีก ก่อนทิ้งเป็นขยะตามกฎกระทรวงสาธารณสุขที่ให้มีการจัดเก็บขยะเหล่านี้เฉพาะ
  3. ชี้แจงให้ประชาชนทราบถึงเหตุที่ไม่สามารถให้ผู้ป่วยนำสิ่งของเหล่านี้กลับบ้านและคิดว่าเป็นสมบัติ

<< บทความทั้งหมด

ดุลแห่งชีวิตเพื่อผิวพรรณและเส้นผม
ผม มงกุฎแห่งความสง่างาม
คุยกับ นพ สมนึก อมรสิริพาณิชย์ เรื่อง ฝีใต้รักแร้
คุยกับ นพ.สมนึก อมรสิริพาณิชย์ เรื่อง เหงื่อชุมมือ และ รักแร้
คุยกับ นพ.สมนึก อมรสิริพาณิชย์ เรื่อง ทำไมสิวถึงเกิดซ้ำที่เดิม
คุยกับ นพ.สมนึก อมรสิริพาณิชย์ เรื่อง หูดบนหนังศรีษะ
3 คุยกับ นพ.สมนึก อมรสิริพาณิชย์ เรื่องเล็บพังรักษาได้
คุยกับ นพ.สมนึก อมรสิริพาณิชย์ เรื่องฉีดวันซีน Covid-19 ให้ปลอดภัย
  บริการ
ผลิตภัณฑ์
ตารางแพทย์
ความรู้/บทความทางการแพทย
ติดต่อนีตนาท
© 2019 Netanart Clinic