Call Center 086 883 0777
Email: contact@netanart.com

 

<< บทความทั้งหมด

มุมปรัชญา

อยากให้มุมนี้เป็นที่รวบรวม ข้อความที่สะท้อนแนวคิดในเชิงปรัชญา เพื่อประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

ปรัชญาคือแนวคิดที่เรานำมาใช้ในการดำเนินชีวิต หากเราดำเนินชีวิตโดยตั้งคำถามและต้องตัดสินใจ กระบวนการทำงานของสมองและจิตใจทั้งหมดที่ใช้ในการตั้งคำถามและตัดสินใจนั่นแหละคือ ปรัชญา

ปรัชญาชีวิตจึงต้องมีการสะสมใน รูปแบบความจำ ความคิด และความรู้สึกที่พ้องกับแนวพุทธที่เรียกความจำว่า สัญญา ความคิด ว่า สังขารและความรู้สึกว่า เวทนาใน ขันท์ 5 นั่นเอง

การพัฒนาแนวคิดในเชิงปรัชญา ทั้งความจำ ความคิดและความรู้สึก นี้เอง ที่หลอมหลวมแล้วที่สุดเรียกว่า ปัญญา ซึ่งต้องอาศัยสติ และสมาธิในการกำหนด ให้เราสามารถใช้ปรัชญา หรือปัญญานั้นให้เกิดประโยชน์ ดังนั้นปรัชญาจึงเป็นสากลมากกว่าศาสนา

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ อะไรเป็นเครื่องมือ ความจำก็อาจจะใช้ได้ ความรู้สึกก็ใช้ได้ ความคิดก็ใช้ได้ ความจำนั้นอาจจะเป็นเครื่องมือที่ไม่ดีนักเพราะสักแต่จำมาว่าน่าจะเป็นหรือคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แต่พอเอาเข้าจริง ความรู้สึกในขณะนั้นอาจจะรู้ว่า ไม่ใช่เสียแล้ว ความรู้สึกจึงเป็นเครื่องมือที่ดีกว่า ส่วนความรู้เฉยๆ ไม่มีคำว่าสึกต่อท้ายนั้นแห้งแล้งเพราะไม่ได้ผ่านการคัดกรองของใจ ซึ่งหากสว่างไสว ความรู้สึกย่อมเหนือกว่าความรู้เฉยๆแน่นอน

ทำไมเรารู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้ ก็เป็นเพราะว่า องค์ประกอบที่เราสัมผัสรับรู้ และการประเมินโดยอาศัยมาตรฐานของคุณค่าในความหมายที่กำลังรู้สึกนั้นเมื่อเทียบเคียงกันก็จะได้ข้อสรุปว่าเป็นประโยชน์ ดีหรือไม่ดีได้

คุณค่าที่เราเก็บไว้เป็นมาตรฐานนี้เองที่เป็นแนวที่เรายึดไว้เทียบกับสิ่งที่เราสัมผัส รับรู้

ปรัชญาจึงเน้นกันที่คุณค่าที่เรารู้สึกได้ ปรัชญาของแต่ละคนจึงต่างกัน
ปรัชญาความเป็นแพทย์ของนีตนาทคลินิกจึงต่างจาก ปรัชญาความเป็นแพทย์ของแพทย์ของที่อื่น เพราะเรายึดคุณค่าในการตั้งคำถามและใช้เป็นเครื่องตัดสินใจต่างจากที่อื่น แย่ไปกว่านั้นแพทย์บางที่ไม่มีคุณค่าใดๆเป็นบรรทัดฐาน ซึ่งหมายความว่ามีแต่ความรู้ไม่ได้มีความรู้สึกใดๆ
ตัวอย่างคุณค่าที่นีตนาทคลินิกยึดถือคือ

เราให้คุณค่าของการเป็นที่พึ่งในการแก้ปัญหาให้กับประชาชน แพทย์มีหน้าที่รักษา แก้ไข ไม่ใช่คนขายเครื่องสำอาง

เราให้คุณค่ากับความสมดุลของธรรมชาติว่าดีที่สุดและจะแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ ปัญหาสุขภาพผิวเกิดจากความเข้าใจผิดและทำลายสมดุลของผิว


<< บทความทั้งหมด

ดุลแห่งชีวิตเพื่อผิวพรรณและเส้นผม
ผม มงกุฎแห่งความสง่างาม
คุยกับ นพ สมนึก อมรสิริพาณิชย์ เรื่อง ฝีใต้รักแร้
คุยกับ นพ.สมนึก อมรสิริพาณิชย์ เรื่อง เหงื่อชุมมือ และ รักแร้
คุยกับ นพ.สมนึก อมรสิริพาณิชย์ เรื่อง ทำไมสิวถึงเกิดซ้ำที่เดิม
คุยกับ นพ.สมนึก อมรสิริพาณิชย์ เรื่อง หูดบนหนังศรีษะ
3 คุยกับ นพ.สมนึก อมรสิริพาณิชย์ เรื่องเล็บพังรักษาได้
คุยกับ นพ.สมนึก อมรสิริพาณิชย์ เรื่องฉีดวันซีน Covid-19 ให้ปลอดภัย
  บริการ
ผลิตภัณฑ์
ตารางแพทย์
ความรู้/บทความทางการแพทย
ติดต่อนีตนาท
© 2019 Netanart Clinic