Call Center 086 883 0777
Email: contact@netanart.com

 

<< บทความทั้งหมด

หวัด 2009 การขายพันธบัตร กับ การโฆษณา

เรากำลังอยู่ในสังคม สร้างภาพ นั้นเป็นการให้คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับ วิธีแก้ไขปัญหาทุกอย่างในเมืองไทย

ภาพลักษณ์ หรือ อีกนัยหนึ่งภาพลวงตา เป็นสิ่งที่ได้รับคุณค่ามากขึ้นทุกวัน

อะไรคือผลเสีย

1.    ทำให้ทุกคนคาดหวังสิ่งที่เกินจริง เพราะติดกับภาพลวงตา
2.    เกิดข้อขัดแย้งระหว่างความจริงกับความมุ่งหวังที่เกิดจากภาพลวงตา
3.    ทำให้ปัญหาสะสมมากขึ้นทุกวัน
4.    คนส่วนใหญ่ปฏิเสธความจริง
5.    ไม่มีการสร้างงาน ไม่มีการร่วมงานเป็นทีม
6.    ขณะเดียวกัน ทำให้หลายๆคนประสพความสำเร็จในชีวิตกับการทุ่มโฆษณาเพราะขายภาพลวงตาง่ายกว่า การสร้างภาพคืองานในสังคมไทย
7.    ขณะเดียวกันสิ่งที่ได้มาก็สูญเสียไปกับการซื้อภาพที่คนอื่นยื่นให้อีกเป็นวัฏจักรเช่นกัน เช่นการติด สูทราคาแพง รถยนต์ราคาแพง ไวน์ราคาแพง เพราะ ที่สุดเขาเหล่านั้นก็แยกแยะไม่ได้ว่าอะไรคือ สาระอะไรคือคุณค่า

หากผมพบคนที่ตั้งใจทำงาน ตรวจสอบผลงาน รับฟังคำติชมเพื่อรับรู้ความเป็นจริง คิดสร้างสรรค์และระบบให้ดีขึ้นตลอดเวลา ไม่สร้างภาพ ทั้งในการดำรงชีวิต และการทำงาน ผมก็จะใจชื้น อิ่มและมีความหวัง

ถ้าสังคมดีขึ้น การโฆษณาจะลดลง การแย่งซื้อพันธบัตรจะไม่มีเพราะมีการสร้างงานที่สร้างรายได้ มากกว่าการสร้างภาพ คนจะสำนึกประเมินความสามารถของตนเองตรงกับความจริง ทำให้การเรียนรู้การทำงานเป็นทีม เกิดขึ้นได้

สังคมมีคำตอบถ้าจะลงมือทำงานจริง

<< บทความทั้งหมด

ดุลแห่งชีวิตเพื่อผิวพรรณและเส้นผม
ผม มงกุฎแห่งความสง่างาม
คุยกับ นพ สมนึก อมรสิริพาณิชย์ เรื่อง ฝีใต้รักแร้
คุยกับ นพ.สมนึก อมรสิริพาณิชย์ เรื่อง เหงื่อชุมมือ และ รักแร้
คุยกับ นพ.สมนึก อมรสิริพาณิชย์ เรื่อง ทำไมสิวถึงเกิดซ้ำที่เดิม
คุยกับ นพ.สมนึก อมรสิริพาณิชย์ เรื่อง หูดบนหนังศรีษะ
3 คุยกับ นพ.สมนึก อมรสิริพาณิชย์ เรื่องเล็บพังรักษาได้
คุยกับ นพ.สมนึก อมรสิริพาณิชย์ เรื่องฉีดวันซีน Covid-19 ให้ปลอดภัย
  บริการ
ผลิตภัณฑ์
ตารางแพทย์
ความรู้/บทความทางการแพทย
ติดต่อนีตนาท
© 2019 Netanart Clinic