Call Center 086 883 0777
Email: contact@netanart.com

 

<< บริการทั้งหมด

รังแค

*รังแคและหนังศีรษะ

         เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยมากกว่าปัญหาผมร่วงเสียอีก สิ่งที่ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งคือ เป็นโรคที่ไม่ติดต่อ ฉะนั้นคนรอบข้างไม่ต้องกังวล หรือ ตั้งข้อรังเกียจกับคนที่เป็นรังแคนะครับ

*สาเหตุของรังแคและหนังศีรษะ

    * รังแคเกิดจากการที่สภาวะของหนังศีรษะแห้งจนเกินไป
    * อาจมีผลมาจากการใช้แชมพูที่เข้มข้นเกินไป สระผมบ่อยเกินไป
    * อาจเกิดร่วมกับการติดเชื้อยีสต์หรือมีอาการของผิวหนังอักเสบ

*การรักษารังแคและหนังศีรษะ

    - ตรวจเช็คสภาพเส้นผมและหนังศีรษะด้วย DIHAM LAB
      เพื่อการวินิจฉัย

    - คนที่เป็นรังแคในเบื้องต้น ต้องเข้าใจว่าเป็นจากหนังศีรษะ
      ที่แห้งกร้าน ควรใช้แชมพูที่มีฤทธิ์บางเบา ไม่สระผมบ่อย
      จนเกินไป อาการจะดีขึ้นภายใน 1 สัปดาห์ หากอาการรังแค
      ไม่ดีขึ้น น่าจะมีสาเหตุอื่นร่วมเช่น ผิวหนังอักเสบ การติดเชื้อยีสต์

    - ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเส้นผม และหนังศีรษะ
      เพื่อตรวจหาสิ่งผิดปกติดังกล่าวนำไปสู่การรักษาที่ถูกต้อง
      และป้องกันการเกิดปัญหาต่อไป

ข้อเท็จจริงของรังแค

      รังแคเป็นโรคเรื้อรัง คนไข้และคนใกล้ชิดต้องมีความเข้าใจกับปัญหานี้ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขที่ยั่งยืนต่อไป

 

"ติดต่อแพทย์ที่ศูนย์เส้นผมนีตนาทคลินิกเพื่อตรวจเช็คสุขภาพหนังศีรษะ และเส้นผมโดยเทคโนโลยี DIHAM ได้ทุกวัน"

 

<< บริการทั้งหมด

คุยกับ นพ สมนึก อมรสิริพาณิชย์ เรื่อง ฝีใต้รักแร้
คุยกับ นพ.สมนึก อมรสิริพาณิชย์ เรื่อง เหงื่อชุมมือ และ รักแร้
คุยกับ นพ.สมนึก อมรสิริพาณิชย์ เรื่อง ทำไมสิวถึงเกิดซ้ำที่เดิม
คุยกับ นพ.สมนึก อมรสิริพาณิชย์ เรื่อง หูดบนหนังศรีษะ
3 คุยกับ นพ.สมนึก อมรสิริพาณิชย์ เรื่องเล็บพังรักษาได้
คุยกับ นพ.สมนึก อมรสิริพาณิชย์ เรื่องฉีดวันซีน Covid-19 ให้ปลอดภัย
  บริการ
ผลิตภัณฑ์
ตารางแพทย์
ความรู้/บทความทางการแพทย
ติดต่อนีตนาท
© 2019 Netanart Clinic