บทความล่าสุด
บทความยอดนิยม
บทความล่าสุด

เรื่องเล่าจากคนไข้ “ การขายหัว Dermaroller ทางเว็บไซต์

โดย: นพ.สมนึก อมรสิริพาณิชย์

หมอได้ทราบข่าวจากคนไข้ว่าขณะนี้มีการนำ Dermaroller ( ส่วนใหญ่เป็นของจีน ) พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆเช่นยาชา ครีมสมานแผล นำมาขายในทางเวปไซต์ซึ่งเรื่องนี้หมอเป็นห่วงอย่างมากเนื่องจาก Dermaroller เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ วิธีการรักษาต้องมีการสัมผัสกับเลือด ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่ามีโรคร้ายแรงจำนวนมากที่สามารถติดต่อทางการสัมผัสกับเลือด เช่น โรคเอดส์ โรคไวรัสตับอักเสบ บี เป็นต้น ดังนั้นผู้สนใจที่จะทำ Dermaroller โดยซื้อมาทำเองนั้นเป็นสิ่งไม่เหมาะสมอย่างยิ่งไม่นับรวมภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา และหากหัวDermaroller นั้นเป็นหัวที่เคยใช้มาแล้ว( Re-use ) ยิ่งเป็นอันตรายมากขึ้นอีกเพราะไม่สามารถทราบว่าคนที่เคยใช้หัว Dermaroller มาก่อนมีโรคอะไรหรือไม่

ดังนั้นผู้ที่มีความสนใจ dermaroller botox ยาชา หรือเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ โดยไม่ผ่านแพทย์ควรพิจารณาไตร่ตรองให้ดีก่อน

 
COMMENTS
Comment ปิดอยู่ค่ะ หากต้องการแสดงความคิดเห็นกรุณา Post ได้ที่ Netanart Facebook Page? Netanart Facebook Page

Medical Tools
การรักษา / Treatment
Articles

Contact Us
ตารางแพทย์
Products

เพจที่น่าสน น่าติดตาม
Copyright © Netanart.com