ชื่อ: นพ.สมนึก อมรสิริพาณิชย์
วุฒิ: วุฒิบัตรอเมริกันบอร์ดทางผิวหนัง
University of Cincinnatiชื่อ: พญ. นพมณี มาลากร
วุฒิ: แพทยศาสตร์บัณฑิต
- Diploma in Dermatology(Institute of Dermatology BKK, Thailand)
- Certificate in Cutaneous and Laser Surgery

Quote of the Month | คำเด็ดโดนใจประจำเดือน

"คนเราถ้าพอใจในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข"
ทำไมผู้หญิงเอเชียถึงเป็นฝ้ามาก
ปัญหาฝุ่นพิษกลับมาอีกรุนแรงกว่าเดิม
การแพ้ยาทางผิวหนัง
นักการเมืองไม่ใช้ยากันแดดและสบู่
ผิวหนังอักเสบ รู้ชื่อโรคแต่รักษาไม่หาย
อารมณ์และความเห็นของคนไข้ผิวหนัง ในการเลือกตั้ง 2562

  • การแพ้ยาทางผิวหนัง
    การแพ้ยาทางผิวหนัง

Medical Tools
การรักษา / Treatment
Articles

Contact Us
ตารางแพทย์
Products

Multimedia
เพจที่น่าสน น่าติดตาม
Copyright © Netanart.com