เปิดบริการทุกวัน
เวลาทำการ 10:30- 20:00 น.
    Call Center 086 883 0777
Email: contact@netanart.com
    สาขา Q-House
สาขา แจ้งวัฒนะ

 

นีตนาทคลินิค NETANART CLINIC

เลเซอร์สวยงาม

 

เลเซอร์ผิวหนัง

 

เลเซอร์ผ่าตัด

"คนเราถ้าพอใจในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข"  

นพ.สมนึก อมรสิริพาณิชย์

วุฒิบัตรอเมริกันบอร์ดทางผิวหนัง
University of Cincinnati

  Multimedia By Netanart

Coming Soon
  บริการ
ผลิตภัณฑ์
ตารางแพทย์
ความรู้/บทความทางการแพทย
ติดต่อนีตนาท

Social Media

© 2019 Netanart Clinic