• Melanogram
  Melanogram เรื่อง ตรวจรักษา ฝ้า

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

"คนเราถ้าพอใจในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข"
สะเก็ดเงินในหน้าร้อน
สะเก็ดเงินในหน้าร้อน
Must do in Psoriasis
Must do in Psoriasis

Call Center: 086 883 0777
E-Mail: contact@netanart.com
 • โรค ไลเค่น อะไมลอยโดซิส (Lichen Amyloidosis)

  นพ.สมนึก อมรสิริพาณิชย์
    เมื่อวันพุธที่ผ่านมา หมอได้เจอเคสที่น่าสนใจเคสหนึ่ง คนไข้เป็นผู้หญิง มีปัญหาเรื่องผื่นคันบริเวณหน้าแข้ง เป็นๆ หายๆ มาเป็นเวลาปีกว่าแล้ว ก่อนหน้าที่เธอจะมาพบหมอที่คลินิค เธอได้รับการรักษามาหลายท... อ่านต่อ  (74 ความคิดเห็น)
 • โรคสะเก็ดเงิน ทำไมยิ่งรักษายิ่งแย่ลง

  นพ.สมนึก อมรสิริพาณิชย์
  การวินิจฉัยโรคสะเก็ดเงินทำได้ไม่ยาก แต่การรักษาให้ถูกต้องนั้นยาก ทำไมหรือ ก็เพราะยิ่งรักษาโรคยิ่งลุกลาม และแพทย์ที่ทำการรักษา ไม่ว่าจะจบบอร์ดผิวหนังมาโดยตรงหรือเป็นอาจารย์แพทย์ ก็ไม่สามารถช่วยได้ เป็น... อ่านต่อ  (117 ความคิดเห็น)
 • Excimer Laser 308 nm : PHAROS

  นพ.สมนึก อมรสิริพาณิชย์
              นีตนาทคลินิก มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาปัญหาทั้งผิวหนังและผิวพรรณให้ดีที่สุด ในความดีที่สุดนั้น ต้องมีปัจจัย... อ่านต่อ  (37 ความคิดเห็น)
 • สู้โรคสู้ชีวิต Alopecia Areata

  นพ.สมนึก อมรสิริพาณิชย์
            ภาพที่นำมาให้ดูนี้เป็นผู้ป่วยท่านหนึ่ง ซึ่งเป็น ผมร่วงเป็นหย่อม Alopecia Areata ที่ลุกลามจนทั่วศีรษะเพราะไปหาใครก็รักษาไม่หาย แต่ด้วย... อ่านต่อ  (20 ความคิดเห็น)


Medical Tools
การรักษา / Treatment
Articles

Contact Us
ตารางแพทย์
Products

Multimedia
Copyright © Netanart.com