บทความล่าสุด
บทความยอดนิยม
บทความล่าสุด

หวัด 2009 การขายพันธบัตร กับ การโฆษณา

โดย: นพ.สมนึก อมรสิริพาณิชย์
เรากำลังอยู่ในสังคม สร้างภาพ นั้นเป็นการให้คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับ วิธีแก้ไขปัญหาทุกอย่างในเมืองไทย

ภาพลักษณ์ หรือ อีกนัยหนึ่งภาพลวงตา เป็นสิ่งที่ได้รับคุณค่ามากขึ้นทุกวัน

อะไรคือผลเสีย

1.    ทำให้ทุกคนคาดหวังสิ่งที่เกินจริง เพราะติดกับภาพลวงตา
2.    เกิดข้อขัดแย้งระหว่างความจริงกับความมุ่งหวังที่เกิดจากภาพลวงตา
3.    ทำให้ปัญหาสะสมมากขึ้นทุกวัน
4.    คนส่วนใหญ่ปฏิเสธความจริง
5.    ไม่มีการสร้างงาน ไม่มีการร่วมงานเป็นทีม
6.    ขณะเดียวกัน ทำให้หลายๆคนประสพความสำเร็จในชีวิตกับการทุ่มโฆษณาเพราะขายภาพลวงตาง่ายกว่า การสร้างภาพคืองานในสังคมไทย
7.    ขณะเดียวกันสิ่งที่ได้มาก็สูญเสียไปกับการซื้อภาพที่คนอื่นยื่นให้อีกเป็นวัฏจักรเช่นกัน เช่นการติด สูทราคาแพง รถยนต์ราคาแพง ไวน์ราคาแพง เพราะ ที่สุดเขาเหล่านั้นก็แยกแยะไม่ได้ว่าอะไรคือ สาระอะไรคือคุณค่า

หากผมพบคนที่ตั้งใจทำงาน ตรวจสอบผลงาน รับฟังคำติชมเพื่อรับรู้ความเป็นจริง คิดสร้างสรรค์และระบบให้ดีขึ้นตลอดเวลา ไม่สร้างภาพ ทั้งในการดำรงชีวิต และการทำงาน ผมก็จะใจชื้น อิ่มและมีความหวัง

ถ้าสังคมดีขึ้น การโฆษณาจะลดลง การแย่งซื้อพันธบัตรจะไม่มีเพราะมีการสร้างงานที่สร้างรายได้ มากกว่าการสร้างภาพ คนจะสำนึกประเมินความสามารถของตนเองตรงกับความจริง ทำให้การเรียนรู้การทำงานเป็นทีม เกิดขึ้นได้

สังคมมีคำตอบถ้าจะลงมือทำงานจริง

 
COMMENTS
Comment ปิดอยู่ค่ะ หากต้องการแสดงความคิดเห็นกรุณา Post ได้ที่ Netanart Facebook Page? Netanart Facebook Page

Medical Tools
การรักษา / Treatment
Articles

Contact Us
ตารางแพทย์
Products

เพจที่น่าสน น่าติดตาม
Copyright © Netanart.com