• ภาษาที่เกี่ยวกับกริยาของมือกับสิว
    ภาษาที่เกี่ยวกับกริยาของมือกับสิว

Quote of the Month | คำเด็ดโดนใจประจำเดือน

"คนเราถ้าพอใจในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข"
แพทย์ผิวหนังช่วยชาติได้ทุกวัน
แพทย์ผิวหนังช่วยชาติได้ทุกวัน
หวย 30 ล้านกับฝุ่นพิษ
หวย 30 ล้านกับฝุ่นพิษ
ชื่อ: นพ.สมนึก อมรสิริพาณิชย์
วุฒิ: วุฒิบัตรอเมริกันบอร์ดทางผิวหนัง
University of Cincinnati
ความเชี่ยวชาญ: ความเชียวชาญ โปรดอ่านจากบทความ

Medical Tools
การรักษา / Treatment
Articles

Contact Us
ตารางแพทย์
Products

Multimedia
เพจที่น่าสน น่าติดตาม
Copyright © Netanart.com